31.8. odpoledne vás zveme do parku Zahrádky na Rozlučku s prázdninami a 18.9. odpoledne se těšíme na sousedskou akci Zažít Zahrádky jinak v rámci celorepublikové iniciativy. Na obou akcích můžete navštívit zahrádky. Uvítáme vaši účast i pomoc s organizací.
Podepsat petici můžete každý den v Kafe Pragovka (Kolbenova 923/34a),  Ciao! Pizza (Laponská 1140/1), Monkey Coffee House (Pod Harfou 995/23), Kavárna Knoflík (Jablonecká 724/6), Ráj poníků (U Elektry 82), Břežanka (Spartak Hrdlořezy), Zemidluh (Vysočanské nám. 214/1) nebo Rezidence Eliška (Freyova – cyklostezka). Nově také v Bistro Hezky Česky na Praze 2 a v opravně obuvi Botax (u vestibulu metra Černý Most).

Zachraňme cenný kus přírody uprostřed naší čtvrti.

Nenechme úrodnou půdu nadále zastavovat byty.

Výstavba školy U Elektry – červen 2021

Nedovolme další kácení zdravých vzrostlých stromů a likvidaci funkční přirozené zeleně.

Výstavba má primárně probíhat v zastavěných a často chátrajících zpustošených průmyslových areálech.
Nestavte nám už v zeleni. Za poslední roky ubyly v oblasti obrovské zelené plochy.

Pojďme zachovat krásné zahrady, které obdělávali lidé už zřejmě před více než 100 lety, díky čemuž se tu rostlinám, hmyzu i dalším živočichům tak daří.

Věděli jste, že…

… v zahrádkách dlouhá léta působila komunita lidí, kteří zhruba v místě dnešních zahrádek měli klubovnu a taneční parket, kde se pravidelně scházeli a společně slavili třeba narozeniny?

… v půdě zahrádek najdete stovky až tisíce malých dutinek, kde každoročně přezimují vzácné včelky samotářky, které na jaře vylétnou a poletují všude kolem? Nejraději opylují právě ovocné stromy, které naštěstí ještě v zahrádkách byly zachovány a doufáme, že se nám podaří další zasadit.

… na kamenitých skalkách se tu rády vyhřívají chráněné ještěrky obecné?

… v tůňkách vytvořených zahrádkáři se každoročně líhnou vážky, které pak můžete vidět i v parku? Jejich blanité obaly larev můžete naleznout v zahrádkách každé jaro.

 se nachází uprostřed nově vznikající rozvojové čtvrti Vysočan, v níž má v budoucnu žít až 40 tisíc obyvatel. Středem protéká říčka Rokytka, jejíž malebná zákoutí dávají celé čtvrti jedinečný ráz.

Vznikl na místě bývalé zahrádkářské osady, která má svou bohatou historii. Celý meandr Rokytky má úrodnou půdu, na níž lidé v minulosti pěstovali květiny i ovocné stromy.

Snímek z roku 1999

Část zahrádek, po nichž nový park nese jméno, ještě stále přežila těžké doby útlaku a likvidace. Je také jedinou autentickou připomínkou původu jména sousedního parku. Okolí již bohužel zahrádky nijak nepřipomíná, a to je velká škoda. Snad jen pár dochovaných starých jabloní a hrušní. 

Snímek z roku 1966 ukazuje velké plochy zahrádek na obou březích Rokytky.