Spolek Rokytka žije zveřejnil 14.11. 2023 stanovisko k záměru výstavby společnosti Metrostav v areálu betonárny u Rokytky.
Spolek vynaložil velké úsilí směrem k dosažení dohody o podobě projektu v souladu se stávajícím charakterem výstavby a potřebami místních obyvatel. Některé požadavky byly do projektu promítnuty, ty zásadní však splněny nebyly.
Během jara proběhne veřejná participace v místě betonárny za přítomnosti zástupců radnice. 
Chcete ovlivnit budoucnost posledního nezastavěného území podél Rokytky u parku Zahrádky? 
Sledujte kalendář akcí, blog a naši FB stránku Rokytka žije nebo nám napište mail spolek@rokytkazije.cz. 

Praha vydala územní rozhodnutí pro projekt přemostění stávající železnice v místě památkově chráněného viaduktu u Hořejšího rybníka o délce cca 2 km a výšce zhruba 2-3x větší než je dnešní výška viaduktu. Projekt s matoucím názvem „modernizace trati“ významně ovlivňuje hodnotu místa sloužícího jako rekreační přírodní území nazývané park Smetanka. Revitalizace Rokytky i říční nivy včetně meandrizace stála desítky milionů Kč, v lokalitě byly vybudovány cyklostezky za další desítky milionů. Vzniklo naprosto unikátní přírodní území biokoridoru Rokytky, které má být necitlivě devastováno výstavbou. Vykácení 20 ha lesa bez náhrady, několik betonových pilířů přímo na břehu rybníka v místě křížení pěších a cyklo tras. Pikniková louka má sloužit jako staveniště, stovky aut mají brázdit napříč parkem po cyklostezkách a stezkách a stavební práce mají trvat několik let. Místní se proti rozhodnutí odvolávají a kritizují neaktuálnost posouzení vlivů na životní prostředí, nejasný přínos stavby pro město a negativní dopady na rozsáhlé území v okolí mostu.

Jaká je situace týkající se zahrádek u parku Zahrádky?

Na počátku roku hrozila ze strany majitele zahrádek u parku Zahrádky (Klášter dominikánů) zahradám demolice těžkou technikou vedoucí ke zničení zeleně a stromů. Spolek Rokytka žije vynaložil veškeré úsilí na zastavení demolice a přesvědčení města, že pozemky je potřeba získat do rukou města a zachovat je zelené. To se nakonec podařilo.

Zastupitelé hl. m. Prahy se v březnu usnesli na tom, že se pokusí dohodnout s majitelem zahrádek (Klášter dominikánů) na směně pozemků zahrádek za jiné městské pozemky. Průběžně jsme v kontaktu se všemi zúčastněnými stranami a prozatím vše nasvědčuje tomu, že jednání probíhají bez významných komplikací. Dne 16.11.2023 vznesla naše zastupitelka Kamila Matějková dotaz na jednání zastupitelů magistrátu. Odpověď p. náměstka Hlaváčka ZDE.

Pokud by se podařilo docílit směny pozemků zahrádek u parku Zahrádky, stále zůstává naší hlavní prioritou pozemky původních zahrádek ochránit jako zeleň i v závazných a platných normách jako je územní plán. 

Jaká je aktuální situace ohledně oplocení hřiště v parku Zahrádky?

Na prosincovém zasedání zastupitelstva vznesl jeden z našich sousedů podnět a dotaz v rámci interpelací občanů. Pan starosta Tomáš Portlík na něj reagoval a objasnil aktuální situaci. Pokud by oplocení bylo realizováno a nenašlo se jiné řešení, půjde o nižší plůtek, který bude sloužit k vymezení prostoru hřiště, kde lze omezit vstup v nočních hodinách, kdy je riziko vandalizmu nejvyšší. Plůtek by se spíše týkal hřišť s možností pádu z výšky. Z našich informací také vyplývá, že se testuje také možnost využití kamer s nočním režimem.

Zachraňme cenný kus přírody uprostřed naší čtvrti.

Nenechme úrodnou půdu nadále zastavovat byty.

Výstavba školy U Elektry – červen 2021

Nedovolme další kácení zdravých vzrostlých stromů a likvidaci funkční přirozené zeleně.

Výstavba má primárně probíhat v zastavěných a často chátrajících zpustošených průmyslových areálech.
Nestavte nám už v zeleni. Za poslední roky ubyly v oblasti obrovské zelené plochy.

Mapa výstavby v rozvojové čtvrti na rozhraní Vysočan a Hloubětína (aktuální bytová výstavba v procesu či ve fázi záměru)

Věděli jste, že…

… v zahrádkách dlouhá léta působila komunita lidí, kteří zhruba v místě dnešních zahrádek měli klubovnu a taneční parket, kde se pravidelně scházeli a společně slavili třeba narozeniny?

… v půdě zahrádek najdete stovky až tisíce malých dutinek, kde každoročně přezimují vzácné včelky samotářky, které na jaře vylétnou a poletují všude kolem? Nejraději opylují právě ovocné stromy, které naštěstí ještě v zahrádkách byly zachovány a doufáme, že se nám podaří další zasadit.

… na kamenitých skalkách se tu rády vyhřívají chráněné ještěrky obecné?

… v tůňkách vytvořených zahrádkáři se každoročně líhnou vážky, které pak můžete vidět i v parku? Jejich blanité obaly larev můžete naleznout v zahrádkách každé jaro.

Pojďme zachovat krásné zahrady, které obdělávali lidé už zřejmě před více než 100 lety, díky čemuž se tu rostlinám, hmyzu i dalším živočichům tak daří.

Park Zahrádky se nachází uprostřed nově vznikající rozvojové čtvrti Vysočan, v níž má v budoucnu žít až 40 tisíc obyvatel. Středem protéká říčka Rokytka, jejíž malebná zákoutí dávají celé čtvrti jedinečný ráz.

Vznikl na místě bývalé zahrádkářské osady, která má svou bohatou historii. Celý meandr Rokytky má úrodnou půdu, na níž lidé v minulosti pěstovali květiny i ovocné stromy.

Snímek z roku 1999

Část zahrádek, po nichž nový park nese jméno, ještě stále přežila těžké doby útlaku a likvidace. Je také jedinou autentickou připomínkou původu jména sousedního parku. Okolí již bohužel zahrádky nijak nepřipomíná, a to je velká škoda. Snad jen pár dochovaných starých jabloní a hrušní. 

Snímek z roku 1966 ukazuje velké plochy zahrádek na obou březích Rokytky.

Zastavitelná plocha okolí parku Zahrádky dle platného ÚP. Červeně označeno soukromé území: zleva soukromý dům s komerčními prostory, BCD poslední etapa ve výstavbě, JRD stavební záměr – podnět k sepsání petice proti dalšímu zastavění zeleně. Vpravo první etapa BCD Zahrady nad Rokytkou I.