Park Zahrádky je znovu ohrožen výstavbou!

Přidejte se k výzvě zastupitelům (e-petice), pomozte nám zachránit poslední funkční zahrádky, kterým hrozí zástavba byty. Už nechceme další kácení a betonové zdi v parku! Více se dozvíte zde Zachovejme kus přírody jako potřebné rozšíření zeleně a zázemí pro místní obyvatele! 

Zachraňme cenný kus přírody uprostřed naší čtvrti.

Nenechme úrodnou půdu nadále zastavovat byty.

Výstavba školy U Elektry – červen 2021

Nedovolme další kácení zdravých vzrostlých stromů a likvidaci funkční přirozené zeleně.

Výstavba má primárně probíhat v zastavěných a často chátrajících zpustošených průmyslových areálech.
Nestavte nám už v zeleni. Za poslední roky ubyly v oblasti obrovské zelené plochy.

Mapa výstavby v rozvojové čtvrti na rozhraní Vysočan a Hloubětína (aktuální bytová výstavba v procesu či ve fázi záměru)

Věděli jste, že…

… v zahrádkách dlouhá léta působila komunita lidí, kteří zhruba v místě dnešních zahrádek měli klubovnu a taneční parket, kde se pravidelně scházeli a společně slavili třeba narozeniny?

… v půdě zahrádek najdete stovky až tisíce malých dutinek, kde každoročně přezimují vzácné včelky samotářky, které na jaře vylétnou a poletují všude kolem? Nejraději opylují právě ovocné stromy, které naštěstí ještě v zahrádkách byly zachovány a doufáme, že se nám podaří další zasadit.

… na kamenitých skalkách se tu rády vyhřívají chráněné ještěrky obecné?

… v tůňkách vytvořených zahrádkáři se každoročně líhnou vážky, které pak můžete vidět i v parku? Jejich blanité obaly larev můžete naleznout v zahrádkách každé jaro.

Pojďme zachovat krásné zahrady, které obdělávali lidé už zřejmě před více než 100 lety, díky čemuž se tu rostlinám, hmyzu i dalším živočichům tak daří.

Park Zahrádky se nachází uprostřed nově vznikající rozvojové čtvrti Vysočan, v níž má v budoucnu žít až 40 tisíc obyvatel. Středem protéká říčka Rokytka, jejíž malebná zákoutí dávají celé čtvrti jedinečný ráz.

Vznikl na místě bývalé zahrádkářské osady, která má svou bohatou historii. Celý meandr Rokytky má úrodnou půdu, na níž lidé v minulosti pěstovali květiny i ovocné stromy.

Snímek z roku 1999

Část zahrádek, po nichž nový park nese jméno, ještě stále přežila těžké doby útlaku a likvidace. Je také jedinou autentickou připomínkou původu jména sousedního parku. Okolí již bohužel zahrádky nijak nepřipomíná, a to je velká škoda. Snad jen pár dochovaných starých jabloní a hrušní. 

Snímek z roku 1966 ukazuje velké plochy zahrádek na obou březích Rokytky.

Zastavitelná plocha okolí parku Zahrádky dle platného ÚP. Červeně označeno soukromé území: zleva soukromý dům s komerčními prostory, BCD poslední etapa ve výstavbě, JRD stavební záměr – podnět k sepsání petice proti dalšímu zastavění zeleně. Vpravo první etapa BCD Zahrady nad Rokytkou I.