Další ze série veřejných debat na téma rozvoje veřejného prostoru ve vybraných lokalitách Prahy 9, o kterých souhrnně píšeme v příspěvku ZDE, se uskutečnilo v místě, kde nyní probíhá výstavba první nové školy pro nově vznikající čtvrť v ulicích U Elektry a Sousedíkova. Téma školy je nyní velmi aktuální, proto připravujeme na téma školství ucelenou rubriku „ŠKOLA“ , kde se dozvíte více (nejen) o tom, proč výstavba školy trvá tak dlouho, jaké jsou další plány, kdy do ní nastoupí první školáci a jak bude vypadat výuka.

Již dlouho nejen místní obyvatelé kritizovali nedostatek prostoru pro tak velkou školu (ZŠ a MŠ). I proto byl nápad pirátské opozice odkoupit vedlejší pozemky České Pošty (tzv. Postservis) vítaným zlepšením. Radnici se nakonec podařilo pozemky vedle stávající školy získat, a tak se dnes můžeme již bavit o tom, jak dále celou tuto oblast rozvíjet. MČ hodlá vypsat soutěž na druhou školu, která bude stát v tomto území. Jedná také o odkupu soukromých pozemků navazujících, aby bylo možné oblast zcelit a vytvořit i vhodné průchody. Na mapce vyznačený žlutý pozemek patří majitelům bytů v Sousedíkově. Otázkou tedy zůstává, proč po tak velkém úsilí zcelit území plánované pro výstavbu školy již mnoho let (škola byla přislíbena již majitelům prvních bytů kolem roku 2006), v současné době radnice schválila směnu rohového pozemku ve vlastnictví Prahy (pravá část pozemků označených v mapě jako SV-E) společnosti Finep, který zde bude realizovat bytovou výstavbu. Pevně doufáme, že je dobře smluvně ukotveno, aby okolí budoucích domů u Poděbradské splňovalo potřebné podmínky fungování školy s nemalou kapacitou žáků, nepřišli jsme o plánovaný alternativní průjezd oblastí a možnost odvést do něj automobilový provoz od školy, a byl také dodržen výškový limit stanovený dnes i navrhovaným Metropolitním plánem. Společnost Finep i radnice na místě přislíbili podporu oblíbeného místního rodinného centra Ráj poníků, který je nyní v krátkodobém pronájmu na soukromých pozemcích, na něž má Finep předkupní právo a kde se v únoru 2022 podařilo kupodivu opět zásadně navýšit zastavěnost. Pony klub je nucen se kvůli nejistotě budoucnosti přestěhovat. Finep přislíbil minimálně zajištění plotu na novém území a také radnice již uvažuje o možné podpoře rozvoje ekocentra u Rokytky nedaleko původního pozemku vedle školy. O získání náhradních pozemků se zasloužil místní spolek Rokytka žije, pro nějž je existence klubu a jeho další rozvoj v duchu ekologie a udržitelnosti velkou prioritou.

Na celé území bude na základě podnětů občanů a požadavků radnice vypracována architektonická studie, která by měla respektovat potřebu bezpečné a klidové zóny kolem vchodu do školy a také logických a bezpečných přístupových tras pro děti i rodiče. Vzhledem k tomu, že stávající první budova školy vznikla na území letitých zahrad s hustým porostem vzrostlých stromů, očekáváme, že bude splněn příslib radnice, že vykácená zeleň bude nahrazena výsadbou v okolí školy. Více o původních zahradách a jejich necitlivém vykácení v červnu roku 2021 (tedy v období nejvyšší vegetace) se dozvíte v našem plánovaném příspěvku na blogu.

Pokud Vás zajímá, jaká bude spádová oblast školy a zda se nutně musí týkat pouze obyvatel na levém břehu Rokytky, ze strany radnice zaznělo ujištění, že spádovost není uzavřeným tématem a bude záležet mj. i na zájmech rodičů z širší oblasti. Z dostupných informací je nám známo, že obyvatelé bytů od YIT by namísto ZŠ Špitálská preferovali mít možnost umístit své děti do školy U Elektry. Budeme se tomuto tématu věnovat v naší rubrice o školství. Doporučujeme všem rodičům sledovat aktuální informace (např. měsíčník Devítka nebo FB MČ Praha 9) a aktivně se zapojit do veškerých veřejných debat. O tom, jak interpelovat naše zastupitele, připravujeme v nejbližší době příspěvek. Místní spolek Rokytka žije připravuje sérii setkání s veřejností na téma školství v rozvojové čtvrti, které poprvé uskuteční letos na podzim (termín setkání se dozvíte v kalendáři akcí).

Většina bouřlivé diskuse se točila kolem bezpečných průchodů a přístupů ke škole ze všech stran okolní zástavby a především pak vytvoření pěší zóny kolem vstupu do školy a směrem k vstupu do parku Zahrádky, kam většina dětí i rodičů budou ze školy mířit. Současná situace je velmi nevhodná a nedořešená, a bude stát zřejmě hodně úsilí dostat se k žádoucí podobě infrastruktury kolem školy. Navrhovaný koncept, který bude však nahrazen novou studií území, počítá se zásadním průjezdem nad školou u Poděbradské. Zároveň by měla vzniknout přístupová ulice na západní straně území (dnes vedle Postservisu).

Návrh řešení okolí školy dle původní studie. Nyní bude vypracována nová studie se zohledněním aktuální situace.

V diskusi zazněla zřejmě největší kritika směrem k nevhodnému řešení dopravní obsluhy školy s vjezdem do garáží a hlavním parkovištěm přímo ve vstupu do školy. Toto řešení považují obyvatelé čtvrti za nevhodné a nepodporují jeho realizaci. Snaha by měla jít spíše směrem k tomu, aby vstup do školy byl především klidným místem, kde se bezpečně ráno může během relativně krátké doby bude moci dostat do budovy až 1000 lidí včetně malých školkových dětí. Pokud by měla být škola rozšířena v budoucnu o další budovu, tak to bude ještě vyšší počet. Je třeba počítat nejen s žáky, ale i rodiči doprovázejícími menší děti nebo učitele a personál.

Místní obyvatelé i rodiče budoucích školáčků navrhují, aby byla podporována hlavně alternativní doprava a pěší přístup. Děti budou bydlet v okolí, nepředpokládá se, že budou muset dojíždět z velké dálky, je proto důležité, aby se bezpečně dostaly ke škole pěšky, a to ze strany od řeky, z okolních ulic, z nově stavěných projektů Tesla a Nová Elektra, ale také z ulic Nové Harfy, odkud je nyní pro pěší přístup bohužel jen po Poděbradské nebo přes park. Všichni přítomní se shodli, že děti by neměly chodit po cyklostezce, která je nyní jedinou alternativní zpevněnou cestou. V ranních a dopoledních hodinách se zde pohybuje velké množství cyklistů, což si doslova koleduje o nehody s dětmi, které mohou vyústit ve velmi nebezpečná zranění. I proto padlo doporučení, aby radnice zajistila zpevnění zbylé části prašné a blátivé lesní cesty spojující významnou křižovatku pěších cest u lávky k hřišti rugby právě se školou. Developer BCD bohužel zpevnil jen příjezd k domům u parku. I v tomto případě děti z Nové harfy budou muset přecházet cyklostezku směrem k Rokytce.

Průchod od Nové Harfy je stěžejní téma už mnoho let, tedy od chvíle, kdy vznikla ulice Sousedíkova. Developer tehdy neumožnil průchod ani průjezd směrem k Nové Harfě, území předal vlastníkům bytů a areál v této části oplotil. Vstup na cyklostezku je uzamčený a určený jen pro majitele bytů. Majitelé bytů rovněž vlastní pozemek hned vedle školy, kde mají možnost trávit volný čas a setkávat se. V těsné blízkosti Sousedíkovy má navíc vzniknout bytový projekt o dvou vysokých budovách. Jejich výška je dnes tématem debat a také předmětem připomínek majitelů okolních bytů a naštěstí je odmítán i ze strany radnice. Na druhou stranu součástí výstavby by pak mohlo být řešení průchodu k oběma novým školám. Víme však, že tato varianta je za prvé závislá na architektonické studii další budovy školy, předání dalšího pozemku od developera Cronesta, a stavbě domů na území aktuálního servisu aut, který stojí naproti projektu Jana Přibíka. Takže lze počítat s časovým horizontem minimálně 5 a více let.

Jelikož však v době otevření první budovy školy (ZŠ a MŠ) bude zřejmě hojně využíván přístup po Poděbradské, navrhli jsme, aby byl chodník lépe zabezpečen u přechodů, zejména u benzínové pumpy OMV, kde jsou dva velmi nepřehledné a nebezpečné přechody.

Je třeba zmínit, že to byli právě obyvatelé ulice Sousedíkova, kteří se velmi usilovně snažili ještě v době před výstavbou školy upozornit na naprosto nevhodné řešení přístupu ke škole pro pěší i auta. Stává se, že jsou nařčeni z blokace výstavby školy. Majitelé však kupovali své byty s vědomím, že naproti na pozemcích Magistrátu bude stát škola (ač tedy měla tehdy spíše stát dále od domů), naopak, mnohé děti se místní školy již ani nedočkají a musí dojíždět mnohdy do vzdálených škol. Jediná výhrada při námitkách k plánované stavbě byl právě přístup a parkování. Dnes, když má čtvrť mnohem více obyvatel, ale hlavně rodičů napjatě očekávajících otevření nové školy, panuje shoda nejen mezi obyvateli, ale i na radnici včetně odboru výstavby, že řešení vstupu školy a přístupu pro pěší opravdu zdaleka nesplňuje potřeby tak velké a moderní školy s pěší dostupností.

Z našeho pohledu bylo zřejmé, že obyvatelé Sousedíkovy se opravdu snažili s Prahou 9 dohodnout, a ta se snažila dohodnout s developerem BCD. Výsledný dojem byl, že každému bylo slíbeno a řečeno zřejmě něco jiného, a je zjevné, že někteří zastupitelé si nepamatovali, o čem se s obyvateli tehdy bavili. Návrh majitelů bytů byl z dnešního pohledu velmi logický – škola by mohla mít vstup z druhé strany na jakémsi náměstíčku, auta by do školy měla přístup z nově vzniklé ulice jižně od školy, parkování by mělo být odsunuto z přístupových tras pěších do ulice Poděbradská, U Elektry, či dnes možná spíše do nově možné ulice západně od školy. Je velká škoda, že místní nebyli tehdy vyslyšeni a mnoho slibů zřejmě zapadlo v „šuplíku“. Je však stále šance velkou část potenciálních problémů vyřešit a některé chyby minulosti napravit. Je patrné, že dnes už jsme schopni stát u jednoho stolu a hledat společně řešení.

Shodli jsme se např. v tom, že vstup do školy, kde je nyní plánováno převážně krátkodobé parkoviště, by vůbec nemělo zahrnovat parkovací místa, ale naopak, mělo by být klidným vstupním prostorem pro děti i rodiče. Své místo by zde mělo mít dostatečné množství stojanů na kola a koloběžky namísto parkovacích míst. I ty by však patřily spíše mimo frekventované místo.

Před vchodem do školy se také počítá s úpravou silnice, aby se zde vozidla mohla otočit a ve formě kiss & ride děti vyložit. To není místními moc podporované, ale v současné chvíli podle Radnice jiná možnost není, dokud nebude hotova architektonická studie pro druhou budovu školy, kde se plánuje přesunout tuto formu kiss & ride vysazování dětí na Poděbradskou ulici k současnému vjezdu do Postservisu (udělal by se speciální odstavný pruh). Tuto formu jsme navrhli Radnici udělat co nejdříve, se zhotovením první budovy školy, protože vchod do školy by šlo dostavět i z boku do pozemku Postservisu, a přicházet ke škole by šlo po současném trávníkovém pásu od Poděbradské. A to nejen kvůli kiss & ride vysazování, ale i pěšímu chození dětí do školy.

Původní návrh řešení, který bude však nahrazen architektonickou studií se zohledněním aktuální situace.

Radnici jsme také požádali o domluvení participace s Central Group ohledně projektu Tesla, který zatím nemá veškerá stavební povolení (!). Chceme se dozvědět více o plánech developera, a to především v oblastni veřejné vybavenosti a zeleně, zároveň bychom si přáli, abychom měli možnost sdílet své podněty. Zejména pro nás se jedná o úpravu ulice U Elektry k vlakové trati do Hrdlořez, aby zde byl bezpečný chodník alespoň v části pozemků, které vlastní Central Group. Jde o to, aby zde byl pohodlný přístup k Hořejšímu rybníku pro rodiče s kočárky, ale i bezpečný průchod ke škole pro děti z Hrdlořez. Samotná křižovatka brzy projde rekonstrukcí ve spolupráci Finepu a Central Group.

Od přítomného zástupce společnosti Finep p. Zedníka jsme se dozvěděli, že Finep již provedl participaci občanů ohledně svého projektu mezi Teslou a cyklostezkou v roce 2020. Většina účastníků setkání o tom bohužel nevěděla (nebo zde ještě nebydlela). Informace proběhla přes web Prahy 9 a časopis Devítka, jehož distribuce bohužel nepokrývá místní obyvatele. Byla nám přislíbena možnost další participace se zohldeněním aktuálních situace v oblasti. Rádi bychom zapjili místní obyvatele do tématu veřejné vybavenosti a prostupnosti právě plánovaných projektů navazujících na stávající výstavbu – Betonárna Metrostav/Nová Elektra Finep/Tesla Central Group.

Pokud Vás téma školy zajímá, v přiložených odkazech se dozvíte o realizaci výstavby více. Připravujeme však novou rubriku na téma školství, kde Vám budeme pravidelně přinášet aktuální informace o našich školách.

Praha TV

Pražský Patriot

Informace z dalších setkání týkajících se naší čtvrti najdete v našem souhrnném příspěvku ZDE.

Pokud se nestihnete zúčastnit setkání nad mapou v daném termínu, můžete do 30. 6. 2022 zasílat své podněty na emailovou adresu (barillovak@praha9.cz).

Po letních prázdninách v průběhu září na nich najdete zpětnou vazbu k tomu, jak podněty občanů ovlivnily konečné rozhodování vysočanské radnice a vznik projektu, kterým bude odpovídat představám obyvatel Prahy 9.

Obsah článku je průběžně aktualizován.

Rozvoj v okolí nové školy U Elektry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *