Dnes proběhlo zasedání zastupitelů Prahy 9. Hlavním bodem k projednání byl záměr směny pozemků v majetku Magistrátu na rohu Poděbradské a U Elektry, tedy v těsné blízkosti nové školy U Elektry.

Důvodem směny je záchrana pozemků na Střížkově, a to nejen zeleně, ale také s využitím pro důležité funkce veřejné vybavenosti (záchranka, dům seniorů). Pozemky vlastní Finep a měl tam záměr výstavby. Směnou za pozemek u Rokytky docílí radnice toho, že pozemky zůstanou Praze 9 a bude možné je využít pro veřejné účely.
Proti tomuto záměru jsme podávali už několikrát interpelace (záměr byl schválen již cca před více než rokem). Znovu jsme apelovali na to, že se jedná o jeden z mála pozemků v rozvojové čtvrti ve vlastnictví Prahy a že se tak radnice připravuje o možné využití pro veřejné účely. Zároveň jsme považovali za vhodné propojit využití pozemku se školou. Od tohoto směru však radnice ustoupila poté, kdy se podařilo získat celý pozemek PostServisu z druhé strany školy.

Dnes jsme znovu své pochyby zdůraznili, žádali jsme o vysvětlení navýšení koeficientu na pozemku Magistrátu i vedlejšího soukromého pozemku, kde jsou v nájmu poníci (v lednu bylo schváleno navýšení zde z E na G). Obávali jsme se, že hodnota navýšení nebude promítnuta do hodnoty směny. Na oba pozemky podél Poděbradské je navíc otevřen návrh na navýšení na koeficient I, což je obrovský nárůst, avšak údajně v souladu s územní studií, která byla schválena v minulosti.
Zároveň jsme vyjádřili obavy, že po získání pozemku do vlastnictví FInepu bude z jejich strany velký tlak na odkup pozemku v místě Pony klubu, který vlastní dvě soukromé osoby po restituci.

Velmi mile nás překvapilo, jak urputně bojovala opozice (Piráti, ANO) za lepší projednání a analýzu tohoto návrhu. Zastávali se zájmů obyvatel rozvojové čtvrti jako by snad bojovali za zájmy vlastní. Je zřejmé, že blízkost voleb aktivuje všechny naše zastupitele, což rozhodně není na škodu.
Ve finále však došlo k odhlasování velmi jednoznačně. Všichni byli pro a opozice (Piráti a ANO) se zdržela hlasování, protože jejich návrh byl odložit schválení a detaily projednat.
Byli jsme ujištěni ze strany starosty Portlíka i bývalého starosty Jarolíma, že pozornost směrem k Zahrádkám není o nic menší a že tato směna jejich případnou záchranu nijak negativně neovlivní.

Starosta nás také ujistil, že jeho aktuální prioritou je získání pozemku v majetku Prahy vedle parku Zahrádky do své správy (pozemek mezi BCD výstavbou a funkčními zahrádkami, kudy vede silnice k bytovým domům). Je tedy zjevné, že jeho zájem o zachování zeleně a zastavení další výstavby na zastavitelném území je velký.
Ze strany p. Doležala bylo přislíbeno, že znovu osloví církev s návrhem směny, čímž se ujistí, že církev o tuto směnu zájem nemá. Považujeme za férový přístup dát v tomto ohledu přednost majiteli zahrádek, ale pokud neprojeví zájem, je zřejmě zbytečné celý proces směny na sílu blokovat.
Zároveň nám bylo potvrzeno, že nyní je další postup týkající se zahrádek u parku v rukách p. Hlaváčka (MHMP), jehož role je jednat s JRD o lepším využití pozemku církve.
My plánujeme ve čtvrtek interpelaci p. Hlubučka, jehož vyjádření k petici za záchranu zahrádek považujeme za velmi vágní a zaujatou. Nechceme takové vyjádření nechat bez odezvy a upřesnění fakt a argumentů.

Pokoušíme se také zastihnout několik odborníků z řad biologů, kteří pracovali pro JRD na biologickém průzkumu. Prozatím se nám nepodařilo sehnat výstup z tohoto průzkumu.

Oslovili jsme také právničku, která se specializuje na podobné kauzy, a to díky grantu z nadace VIA.

Sezona v zahrádkách začíná, všechno kvete a voní. V nejbližších dnech plánujeme první ze setkání přímo uvnitř zahrádek.

Nezapomeňte také na další z probíhajících setkání s vedoucím stavebního úřadu p. Horejšem, které proběhne u vstupu do parku 12.5. od 16 hodin. Je to nadstandartní možnost zeptat se na cokoli z oblasti výstavby a rozvoje města v kontextu naší oblasti. Dnešní setkání na Klíčově proběhlo ve velmi konstruktivním a přínosném duchu. Ptát se rozhodně budeme na křižovatku Modrého/Hlinky, na výstavbu školy a okolí, na plánovaný projekt Metrostavu v betonárce, kde jsou navrženy domy o 15 patrech, s čímž jsme již opakovaně výslovně vyjádřili nesouhlas.

Těšíme se na Vás

Organizátoři petice

Zahrádky aktuálně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *