Poslední zachované zahrádky v meandru Rokytky odolávají tlaku developmentu desítky let. V rámci restitucí je však získala před pár lety církev a ta se rozhodla lukrativní pozemky zastavět a získat tak potřebné prostředky na obnovu historické památky – Dominikánského kláštera na Praze 1. Má na to bohužel plné právo, a to díky velmi nekoncepčnímu územnímu plánu nově vznikající čtvrti Vysočan z roku 1999. Podkladem byla sice rozsáhlá územní studie, urbanisté však před více než 20 lety neváhali umístit bytové domy na do té doby nezastavěnou úrodnou půdu s letitými stromy a zahradami. Ačkoliv již zhruba od roku 2009 vzniká v souvislosti s nově navrhovaným Metropolitním plánem nové vize odpovídající čtvrti o velikosti velkého okresního města a existuje nezpochybnitelná shoda na všech úrovních rozhodování, že meandr má být již navždy rekreační zelenou centrální zónou, jsme stále v patové situaci, která však má několik možných řešení. Jde pouze o naši vůli a prioritizaci.

Pokud chcete podpořit zachování zahrad namísto zástavby, přidejte svou pozitivní a souhlasnou připomínku k těmto pozemkům v Metropolitním plánu. Návod jsme již zveřejnili v minulých vydáních newsletteru Rokytka žije!.

Děkujeme všem, kteří podepsali petici za záchranu zahrad jako veřejné zeleně. Na konci minulého roku byla předána na Magistrát, projednána, a nyní je v gesci pana Hlaváčka, hlavního architekta HM Prahy. Ten zatím razí spíše názor, že bez ohledu na správnost a urbanistickou smysluplnost zastaralého územního plánu, máme ctít vlastnické právo a spravedlivý přístup – když mohou stavět jiní, proč by nemohla církev v zahrádkách. Seznámili jsme ho s tím, jak cenné jsou tyto pozemky pro další generace a jak je pro místní obyvatele důležité je zachovat a rozšířit tak nedostatečný park. Ví i o vzácných živočiších, kteří zde žijí, líhnou se a vyvádějí mladé, a že zde přezimuje tisíce včel samotářek a každý rok v časném jaře vylétají opylovat místní ovocné stromy. Akceptujeme výstavbu tisíců bytů na zastavěných plochách, a to mnohdy i na úkor obrovské plochy vzrostlé letité zeleně, ale u tohoto pozemku vnímáme všichni, že jde o hodně.

Existuje snad plná shoda v tom, že je nenávratné zničení celého zastavitelného pozemku garážemi velkou chybou, kterou nám příští generace těžko odpustí. Nejde zde primárně o stavbu, ale ochranu cenné zeleně, kterou nelze nahradit v rámci revitalizace průmyslových areálů, tzv. brownfields. Úrodná půda v meandru řeky, která je zde staletí, zkrátka není nahraditelná novou výsadbou mezi paneláky. A pokud ano, potřebujeme dalších 50 až sto let, než docílíme odpovídající náhrady.

A jaká jsou možná řešení? Všechna jsou reálná a aplikovatelná, setkáváme se s nimi u jiných případů, kdy je třeba rozhodovat s ohledem na budoucnost, kvalitu života a dlouhodobou koncepci. Je to např.:

  1. Výkup pozemků (tak jako u parku Přátelství na Proseku nedávno)
  2. Směna za jiné stejně hodnotné pozemky (tak jako u zeleně na Střížkově – Finep)
  3. Etapizace (běžně používaný nástroj urbanistů – časová posloupnost výstavby s ohledem na priority – vznik alternativních ploch zeleně např. v rámci výstavby Elektra nebo Pragovka). Zohledněna by měla být adekvátní velikost parkových ploch na čtvrť o velikosti 220 hektarů pro až 40 tisíc obyvatel. Pro srovnání sídliště Prosek má zhruba 20 tisíc obyvatel na stejné ploše a centrální Park přátelství je několikanásobně větší, navíc mezi domy jsou obrovské plochy s letitou zelení.
  4. Změna konceptu výstavby tak, aby nedošlo ke zničení veškeré zastavitelné půdy kvůli garážím, silnicím, chodníkům a parkovacím stáním bytových domů a aby projekt přinesl do centra čtvrti odpovídající vybavenost vhodnou pro toto místo.

Díky intenzivnímu úsilí ze strany MČ Praha 9, které ještě zesílilo po zveřejnění petice za záchranu všech zbývajících pozemků původních zahrádek u parku Zahrádky ve Vysočanech, došlo v minulém týdnu k smluvnímu ukotvení správy MČ pro tu část pozemků, které patří HM Praha. Děkujeme za tento důležitý krok k rozšíření parkových ploch v centru čtvrti.

Přijďte se podívat do zahrádek v den otevřených zahrad – v neděli 12. 6. budou zahrádky otevřeny pro návštěvníky od 14 do 18 hodin.

Od 16 hodin plánujeme ohýnek s opékáním a kytarou, ale především bychom chtěli sdílet naši zkušenost týkající se minulosti zahrádek a dosavadního úsilí o jejich záchranu, ale také vize a plány, jaké funkce zahrádky pro novou čtvrť mohou v budoucnu mít.

Na místě si rovnou můžete vytvořit vlastní záhonek a přidat se ke skupině zahrádkářů. Neváhejte a zkuste si i uprostřed průmyslové čtvrti, jaké to je starat se o svou zahrádku.

Plánujeme také workshop pro děti i dospělé. Sledujte aktuální informace na stránkách www.parkzahradky.cz a událost na fb Rokytka žije.

Pokud Vás zajímá příběh zahrádek více, najdete na našich stránkách a fb Petice Rokytka Vysočany.

Článek o kauze Zahrádky ve Vysočanech také podrobně popsal spolek Arnika.

Na našem blogu Rokytka žije! najdete v rubrice „Zahrádky“ příspěvky týkající se zeleného centra nové čtvrti na místě bývalých a části ještě zachovalých zahrádek.

Více k akci Víkend otevřených zahrad ZDE.

Poslední zachovalé zahrádky u parku Zahrádky se opět otevřou veřejnosti 12.6. a odhalí svůj příběh (snad) s dobrým koncem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *