Jedno z mnoha setkání radnice s veřejností, o kterých píšeme v příspěvku ZDE, proběhlo 26. 4. 2022. Informace o záměru radnice je možné nalézt ZDE.

Debata probíhala v parku Nad Klíčovem (či Ke Klíčovu?), kde se nachází „jediný“ upravený vstup do samotných sadů. Vedl ji vedoucí stavebního úřadu Prahy 9 Ing. Mgr. Karel Horejš, přítomen byl také pan starosta Tomáš Portlík a uvolněný radní Jan Poupě. Zúčastnilo se odhadem 20 až 30 místních z Krocínky i naší čtvrti ve Vysočanech.

O potenciálu tohoto území a možnostech jeho rozvoje radnice informovala v březnovém vydání měsíčníku Devítka. Návrh rekultivace této lokality, který zpracovali zahraniční studenti fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, obsahuje řadu zajímavých tipů.

Cílem debaty bylo odhalit problémová místa v klíčovských sadech, zjistit, jaké úpravy by byly přínosné, přičemž moderující pan Ing. Horejš z odboru výstavby a územního rozvoje upozornil, že Praha 9 nechce dělat žádné úpravy, které by mohly jakkoliv poškozovat místní přírodu(asfaltování, hřiště, apod.). Výsledné studie, podle kterých se úpravy udělají by mohly být hotové do konce listopadu.

Městská část zde preferuje tzv. „environmentální přístup“ – monitoring a eliminace znečištění, biodiverzitu, zpevnění koryta a břehů Klíčovského potoka. Biodiverzitu by místu mohlo dodat arboretum, které by zároveň spolu s plánovanými vzdělávacími aktivitami v oblasti udržitelnosti a ekologie mohlo podpořit zvýšení žádoucí frekvence návštěv. Rozhodně tedy zůstává prioritou zachování zeleně, její obnova a rozvoj a posílení a rozšíření volnočasových aktivit. Radnice plánuje dokončení revitalizace kaštanové aleje, výsadbu dalších stromů, vytvoření prostupností územím a nových přístupů, ale také snížení kriminality.

Zde sdílíme výčet podnětů, návrhů a témat, o kterých byla během setkání řeč:

Plánovaný podchod/lávka přes trať, který byl plánován k Vysočanským pekárnám (nyní ve výstavbě) je odložen. Zde jsme moc detailů nezískali, ale rozhodně současná rekonstrukce trati zde žádné nové podchody nepřidá. Navrhli jsme alespoň možnost dočasných lávek, které by se v budoucnu daly odstranit

Realizace podchodu pod tratí přímo z AFI City je v současné chvíli nepravděpodobná. Rozšíří a opraví se aktuální úzký průchod pod tratí, který se nachází u autosalonu Kia-Autobond v rámci rekonstrukce trati, což by mělo být hotovo do roka až dvou let. Tento podchod by měl být napojen na severní vedení cyklostezky, která podle dohody s developery měla být už hotova, bohužel ještě není (až na malou část). MČ tak nyní s AFI a YIT jedná o nápravě. Vzhledem k probíhající výstavbě odhadujeme, že cyklostezka může být dokončena také cca do dvou let, když se vše zadaří.

Byla navržena možnost propojení této cyklostezky na již existující úsek podél letiště Kbely, a na úsek v Mladoboleslavské ulici podél letiště, propojovací úsek by mohl vést podél horkovodu Veolie a panovala všeobecná shoda, že by neměl být asfaltován.

Pokračování cyklostezky podél trati až k náměstí OSN je také v nedohlednu, poněvadž se jedná o soukromé pozemky, které majitelé používají k účelům, pro které byly v minulosti postaveny. Praha 9 naopak chce postupně přeměnit tyto oblasti v rezidenční čtvrti nebo alespoň omezit jejich využití, aby se nenavyšovala nákladní doprava v Kolbenově ulici. Oba subjekty jsou tak vůči sobě v konfliktu a je těžké vyjít si vstříc dokud se nenalezne téma výhodné pro obě strany, které by stálo majitelům hal za povolení výstavby cyklostezky na jejich pozemcích. Je pravděpodobné, že se dříve dočkáme, že bude hotový úsek v rámci výstavby čtvrti KLBNVPARK od CPI.

Další návrh od účastníků, který je prý i projednáván v rámci současné rekonstrukce trati, je renovace souběžné cesty podél trati, která vede ze sadů až k podchodu pod tratí u hloubětínského hřbitova, ideálně s pěším přemostěním Kbelské ulice. Problém však je, že Správa železnic aktivně s Prahou 9 nejedná, tudíž se ani neví, co bude v rámci renovace trati s komunikací provedeno. Jisté je jen to, že účastníci debaty se shodli, že tuto cestu by bylo vhodné zpevnit alespoň štěrkem, pískem, čímkoliv, co umožní tuto cestu projít aniž byste potřebovali gumáky, či terénní vůz.

Praha 9 oblast považuje za významnou, nad vstupem do sadů Nad Klíčovem se nachází hotel Ivka, kterému brání ve zvyšování zastavěnosti (vyšší patra) a řeší s ním poškozenou nádrž na jejich pozemku, která znečišťuje potok, jež vede skrz sad (nenechávejte z něj pít své mazlíčky). Také finalizuje odkup garáží Pod Krocínkou, které sousedí s parkem Nad Klíčovem. V oblasti chtějí udržet vilovou zástavbu.

Pod palbou kritiky byli zejména bezdomovci nacházející se v sadu, který sousedí s ulicí Ke Klíčovu, kde často pálí nebezpečné materiály. Oblast je plná nebezpečného odpadu (sklo, pneu apod.). Tzv. bezdomovci na pozemcích k Kbelské ulici jsou Prahou 9 vnímáni spíš bezproblémově a MČ se snaží tuto komunitu kontrolovat programy pro řešení bezdomovectví a tzv. svými bezdomovci (ti hlídají i třeba park Zahrádky).

Dalšími podněty je zlepšení prostupnosti území a nové vstupy bez bariér, např. od zastávky Pod Krocínkou, kde je vstup značně komplikovaný, a také prostupy nad či podél horkovodu Veolie, který zabírá velkou část pravé strany území. Diskutovali jsme i o tom, jak dostat více návštěvníků do samotného území, aniž by se zde stavěla dětská hřiště nebo venkovní cvičiště (zejména se vyzdvihovalo použití dřeva).

Pro zajímavost ještě doplňujeme:

Haly podél současných domů v AFI City (po hostel Kolbenka) mají velké podzemní úseky, které v minulosti (2012) byly cílem policejních razií kvůli nelegálním pěstírnám. Praha 9 je stále přezdívá malá Sapa (doposud se část využívá jako sklad asijských potravin), a byla by ráda, kdy tento úsek zanikl co nejdříve (pozemky jim nepatří).

Praha 9 také jedná s Pragovkou o prostupnosti území. Komplikací je, že se oficiálně jedná o rozestavěné území, proto Pragovka umožňuje prostupnost jen minimálně. Místní spolek Rokytka žije se také snaží Pragovku přesvědčit o propojení mezi čtvrtí Emila Kolbena a ulicí Poštovská.

Postřehy z ostatních veřejných setkání týkajících se naší čtvrti naleznete v souhranném příspěvku ZDE.

Pokud se nestihnete zúčastnit setkání nad mapou v daném termínu, můžete do 30. 6. 2022 zasílat své podněty na emailovou adresu (barillovak@praha9.cz).

Po letních prázdninách v průběhu září na nich najdete zpětnou vazbu k tomu, jak podněty občanů ovlivnily konečné rozhodování vysočanské radnice a vznik projektu, kterým bude odpovídat představám obyvatel Prahy 9.

Příspěvek je průběžně aktualizován.

Klíčov – vize a plány

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *