Po intenzivním tlaku neustále rostoucího počtu obyvatel rozvojové čtvrti Prahy 9 schválila Praha zadání územní studie pro oblast o velikosti přes 300 ha.

Koncem minulého roku byl vybrán zpracovatel studie, architektonické studio m4 architekti, Arch. Matyáš Sedlák již s územím při Poděbradské zkušenost má, je autorem dílčí územní studie, která je zatím jedinou zapsanou územní studií v této dynamicky se rozvíjející se oblasti. Zároveň také pracuje v užším okruhu tvůrců tzv. Metropolitního plánu hl. m. Prahy, který stále čeká na své schválení. Participativní část procesu má na starosti nezisková organizace Agora CE. P. Vojtěch Černý provedl místní politiky, spolky a zájmové skupiny a následně i aktivní veřejnost několika setkáními a komentovanou procházkou územím. Na stránkách projektu se dozvíte základní informace a časový harmonogram. Byl zde také umístěn interaktivní dotazník pro předání podnětů architektům.

Hlavními tématy, které vzešly z participací a často se i opakovaly, byly především problematické prostupy územím, nedostatečná vybavenost, opožděná výstavba školek a škol, přetížený park Zahrádky, chybějící centrum či místo setkávání, neutěšené či nedokončené rozsáhlé plochy území apod. Účastníci participací zmiňovali např. chybějící průchod na Klíčov, velký potenciál areálu Pragovky, chybějící komunitní prostory, služby, obchody, místní centrum….

První návrh z rukou architekta by měl být hotov k připomínkám v polovině roku.

Největší rozvojová čtvrť Prahy se konečně dočkala územní studie!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *