V úterý 6. 6. 2023 zasedalo po 3 měsících zastupitelstvo MČ Praha 9 a my jsme zde jako zástupci místních obyvatel rozvojové čtvrti nechyběli a vzali jsme si několikrát slovo.

Úvodem velmi kvitujeme, že zasedání nově probíhalo až od 16h a nebylo nutné si kvůli účasti či několikaminutové interpelaci brát dovolenou. Dříve zasedání probíhala od 10 hodin a interpelovat bylo možné zhruba od 10,15 a nově také po skončení programu od 16 hod.

V úvodních interpelacích občanů zazněly otázky s mnoha velmi informativními odpověďmi. Zde jsou interpelovaná témata a odpovědi v kostce:

 • Ochrana zeleného pásu Rokytky a možnost zavést v něm stavební uzávěru z důvodu rozsáhlých zastavitelných ploch kolem parku Zahrádky a riziku kácení vzrostlé zeleně v rámci výstavby (interpelace)
  • MČ obecně před stavební uzávěrou preferuje získat pozemky do svých rukou a aktivně využít pozemky pro veřejnost
  • přislíbeno písemné vyjádření právního oddělení k problematice uzávěr

 • Stav jednání o záchraně zahrádek u parku Zahrádky (interpelace)
  • jednání probíhají i za účasti starosty Portlíka a postupují zřejmě do finále, vše teď záleží na JRD, zda přijme směnu pozemků
  • nabízený pozemek je mírně horší než současný v lokalitě u parku Zahrádky, dosud však nebyla nabídka odmítnuta a jednání to nezastavilo
  • termín 30.6. sice je formálním mezníkem pro případnou dohodu, všechny strany však považují jednání za natolik pokročilá, že není překážkou tento termín prodloužit. 

 • Územní plánování v rozvojových Vysočanech (interpelace)
  • je potřeba se po 20 letech na území konečně podívat komplexně a vytvořit koncepci rozvoje
  • začíná se pracovat na tom, aby pro oblast vznikla nová komplexní urbanistická studie
  • dočkáme se tedy snad konečně i diskuze i participace v pražském CAMP od odborníků z IPRu.
 • Výsledky a následné kroky k veřejným participacím v jednotlivých lokalitách, které proběhly v loňském roce (interpelace)
  • proběhnou spíše až v dalším roce
  • v případě okolí parku Zahrádky se čeká na to, jak dopadnou jednání o směně zahrádek
 • Dopravní situaci kolem křižovatky U Elektry/Modrého/Ivana Hlinky a nově zpracovaná dopravní studie lokality (interpelace)
  • v souvislosti s otevřením školy bude v lokalitě pečlivě opraveno značení, předpokládá se snížení rychlosti a značka Pozor děti (krátkodobá opatření)
  • po vyřešení opravy kanalizace se předpokládá celková úprava prostoru (dlouhodobá koncepce k omezení dopravní zátěže a zlepšení bezpečnosti kolem vstupu do parku a nové školy)
 • Přesun Pony klubu z Poděbradské k Rokytce směrem k Hořejšímu rybníku (pozemky Řádu Křižovníků) z důvodu plánované výstavby společností Finep na stávajících pozemcích (interpelace)
  • na realizaci se podílí radnice a developer Finep
  • developer Finep navrhl projekt, který by stál až 45 milionů korun i s přesunem, radnice nyní hledá úspory a případně další zdroje financování

 • Neutěšený stav okolí Colben Centra (interpelace)
  • pump track je kvůli nevhodnému řešení nepoužitelný, Skanska by měla stav napravit do léta
 • Změna územního plánu v AFI (interpelace a bod programu)

  • změna ÚP má zajistit, že původně plánované byty „hotelového typu“ budou změněny na klasickou bytovou výstavbu s možností nemovitosti rozprodat
  • v této souvislosti jsme již v interpelacích zvedli téma nedostatečné kontribuce developera do veřejných ploch, za což má být „odměněn“ zhodnocením své výstavby
  • s developerem vedeme debaty o propojení AFI s opraveným propustkem do Klíčovských sadů, stejně jako o dlouze slibované mateřské školce a dostáváme jen zamítavé odpovědi
  • na zastupitelstvu jsme byli ujištěni, že s MČ developer naopak komunikuje pozitivně a naděje v brzké vyřešení problému cesty a dohodě na společné realizaci školky jsou velké.
  • změna byla schválena a my doufáme, že se dobrá vůle města odrazí v dobré vůli developera přispět k lepší prostupností lokality a splnit sliby týkající se školky.
  • školka samotná má zahájené územní řízení již od roku 2013, a developer AFI by ji měl dokončit tzv. na klíč a předat městu za úplatu, která bude na polovině tržní hodnoty takové školky.

 • Převody pozemků
  • MČ získá pozemky na Klíčově u propustku pod tratí (v budoucnu snad podchod k AFI). Nachází se zde chatky, kde se zdržují osoby znečišťující okolí a pravděpodobně provozující kriminální činnost. Po výkupu bude lokalita zařazena do organizovaného „bezdomoveckého programu Prahy 9“ s cílem zajistit čistotu a bezpečnost místa.
  • u Vivusu Kolbenova odkoupila MČ části silnice a parkovacích míst v ulici Smržových, kde nyní bude moci vytvořit zónu placeného stání. Developer Vivus nabídl odkup několika dalších pozemků okolo jejich projektu, avšak ty byly odmítnuty, jelikož Vivus chtěl spíše směnu za pozemky, které MČ nechce směnit.
  • velkou radost nám udělal návrh na převod pozemků vrakoviště (a jeho okolí) u Vozovny Hloubětín směrem ke Kbelské. Vlastníkem parcel je Magistrát a MČ není spokojená se stávající bezpečnostní situací, kdy se místní bojí zejména v noci chodit kolem a zřejmě není zdejší činnost úplně legální.
  • nedávno byl upraven rohový pozemek u tramvajové výhybky do vozovny, nyní se bude MČ snažit dát do pořádku i vrakoviště a okolí tak, aby odpovídalo městským standardům. Na lokalitu upozorňovalo několik obyvatel, a také náš spolek, proto nás převod potěšil a doufáme, že místu bude vdechnut nový život.

 • Výsledky hospodaření MČ
  • velkým nákladem zůstává školství, tématem do budoucna budou také výdaje na zeleň, na Proseku v souvislosti se stárnutím populace bude třeba řešit služby pro seniory. Dá se očekávat, že po relativně dobrých letech přijde pokles příjmů, finanční rezervu má MČ ale dobrou.

To jsou hlavní body z jednání zastupitelstva. Děkujeme všem sousedům z Devítky za podporu a účast. Další zasedání bude 5. září a rádi Vás tam opět uvidíme.

Určitě se budeme ptát na vývoj týkající se zahrádek a dokončení parku Zahrádky i dalších zmíněných či aktuálních témat. V září nás čeká např. dlouho očekávané otevření nové školy. Přejeme všem rodičům a dětem hladký start a dobrou první zkušenost.

Novinky ze zastupitelstva MČ Praha 9 dne 6. 6. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *