Seznamte se s výborem a členy spolku.

Napište nám na náš facebook https://www.facebook.com/rokytkazije nebo mail spolek@rokytkazije.cz

Staňte se podporovatelem spolku Rokytka žije, z.s. – jednoduchá registrace zde.

Chci dostávat pravidelně newsletter Rokytka žije! – jednoduchá registrace zde

Newsletter a blog Rokytka žije! zde.

Spolek

Co jsme dokázali

 • Iniciativa (petice) za záchranu zahrádek u parku Zahrádky jako veřejné zeleně (od roku 2021), aktuálně běží proces směny pozemků do rukou města
 • Záchrana pony klubu Ráj poníků před přesunem mimo Prahu 9 (2023) – zajištění náhradního pozemku, jednání s developerem a radnicí, podpora projektu
 • Zažij Zahrádky Jinak 2021, 2023 – organizace akce, nová tradice sousedských slavností
 • Výsadba stromů na vykácené stráni u schodů do parku (2022)
 • Výsadba vánočního stromu u bistra v parku Zahrádky (2022)
 • Výsadba u dětského betonového hřiště v parku (2022/23) zajištěno developerem na popud radnice
 • Posun parkoviště z chodníku u lávky k rugby hřišti
 • Ukliďme Česko 2022, 2023
 • Iniciace komunitního centra Colben (2023)
 • Aktivace místní iniciativy za zlepšení kvality veřejného prostoru v projektu YIT
 • Zlepšení dopravy a bezpečnosti kolem nové školy a vstupu do parku jako priorita radnice Prahy 9
 • Aktivace komunitních akcí (bistro park Zahrádky, areál Triangl, sousedské slavnosti v AFI)
 • Posílení podpory radnice prostřednictvím lokálních akcí (Dětský den, koncerty, letní kino apod.)
 • Iniciativa k zlepšení kvality a dostupnosti/kapacit školek a škol v rámci rozvojové čtvrti
 • Změna provozovatele bistra v parku Zahrádky, přechod na celoroční provoz, komunitní akce

Naše priority

 1. Výstavba – kvalita života, vybavenost
 • Ochrana a zachování cenného zeleného území v okolí parku Zahrádky a říčky Rokytky
 • Komunikace na úrovni MČ a Magistrátu, s úřady a institucemi
 • Jednání s developery, veřejné diskuse, prosazování zájmů obyvatel čtvrti
 • Zachování zeleně a její zpřístupnění ve funkční zahrádkářské osadě na soukromém pozemku (zprůchodnění, rozšíření parkové plochy a vznik prostoru pro setkávání různých věkových a zájmových skupin místních obyvatel, zachování přírodního charakteru jako důležitého klimatického regulátoru a k zajištění přírodní diverzity)
 • Zachování průmyslového odkazu Vysočan – aktuálně zachování a konverze haly AGMA naproti metru Kolbenova na komerční a občanskou vybavenost a služby v unikátním prostoru
 • koncepce kapacit škol a školek v souladu s plánovanou a realizovanou výstavbou
 • Oblast U Elektry – bezpečnost provozu, ochrana pěších, omezení dopravy v okolí škol a školky i vstupu do parku, dokončení vstupu do parku, výstavba v okolí školy (bytové domy)
 • Metrostav „Betonárna“ – návaznost na okolí a respekt k okolní zástavbě, ochrana rekreačních ploch, zachování stávajícího volnočasového areálu Triangl, ochrana zájmů stávajících obyvatel, veřejná vybavenost, kvalitní zelená plocha, ochrana stávající zeleně, bezpečnost na blízké cyklostezce
 • Finep „Nová Elektra“ – parková plocha a prostupnost, veřejná vybavenost a sportovní hřiště, předání školky do správy MČ
 • Kolbenova – důstojné okolí metra Kolbenova jako hlavního centra čtvrti, veřejná vybavenost, sportovní hřiště, prostory pro zájmovou činnost a setkávání, výsadba zeleně.
 • Crestyl – zachování a konverze haly AGMA 
 • YIT – výsadba na stráni, zlepšení bezpečnosti a čistoty v ulici Na Obrátce jako přístupové cesty k vybavenosti v Hloubětíně
 • CPI a AFI – vybavenost, hřiště, prostory k setkávání, kvalita zeleně, prostupnost
 • Tesla a areál bleších trhů (v současné době změna ÚP) – prostupnost, zeleň, veřejný prostor a vybavenost, škola.
 • Nová Harfa a areál Tebas – parkování, pořádek a čistota, komunita, průchod pod cyklostezkou
 • Pragovka – zachování hal a jejich smysluplné využití, propojení Pragovky s místní komunitou, posílení lokální vybavenosti, komunitní akce, koncept veřejných ploch obzvláště rekreačních ploch u Rokytky, zajištění parkování pro rugby od Kolbenovy ul.
 1. Pěší propojení čtvrti
 • Bezpečné přístupy ke všem školám a školkám
 • Pěší osvětlené propojení Moebelixu s YIT – využití bývalé vlečky
 • Osvětlené propojení YIT k Poděbradské
 • Bezpečný přístup k parku Zahrádky a nové škole (ul. U Elektry)
 • Propojení AFI City s opraveným podchodem pod tratí směrem ke klíčovským sadům a trvalý tlak na vznik alternativního přístupu v budoucnu
 • Prostupnost areálu Pragovky
 1. Péče o zeleň a přírodu a její úpravy
 • Ochrana místní přírody a zeleně, osvěta (komunikace směrem k návštěvníkům)
 • Využití oploceného pozemku mezi YIT a Rokytkou pro setkávání a aktivity místních se zachováním zeleně a propojení s říčkou.
 • Dlouhodobá iniciativa „Vracíme stromy do Vysočan“
  • Zajištění péče a postupné doplnění zeleně na stráni pod Zátiší Rokytka u schodů do parku (výsadba z iniciativy spolku proběhla v listopadu 2022)
  • Výsadba na vykácené stráni pod YIT, doplnění o odpočinkové prvky (projekt spolupráce Magistrátu a YIT)
 • Kultivace a výsadba na magistrátním pozemku v okolí ulice Ivana Hlinky (ochrana zeleně, změna ÚP ze zastavitelné plochy na zeleň/rekreaci)
 • Výsadba stromů u dětských hřišť v parku Zahrádky a zastínění, oživení betonových kostek (amfiteátr)
 • Art grafitti na zdi u Rokytky naproti rybníku v parku Zahrádky (ve spolupráci s Pragovkou)
 • kapacita košů a čistota
 • stojany na kola a sdílená doprava
 • mlžítka, pítka, jedlé rostliny, keře a stromy, budky…
 1. Volný čas dětí, mladých i dospělých
 • Podpora komunitních a volnočasových aktivit v rámci čtvrti, propojování subjektů (organizace, poptávka)
 • Veřejná sportovní hřiště (míčové hry/skate/parkour/ping pong, tenis…) na obou stranách Rokytky pro výstavbu u Poděbradské i Kolbenovy ul.
 • Využití zázemí nové školy i pro odpolední a večerní zájmovou a sportovní činnost místních obyvatel
 • Posílení konceptu smysluplného využití veřejného prostoru pro zájmovou činnost a komunitní aktivity
 • Dokončení severní cyklostezky Vysočanská – Hloubětín (v současné době blokována mohutnou výstavbou v okolí projektů AFI City)
 • Celoroční provoz zázemí parku a zimní omezený provoz bistra v parku Zahrádky (víkendy, svátky, sousedské akce, kulturní akce)
 • Realizace nového zázemí zájmového klubu Ráj poníků u Rokytky po přesunu ze zastavitelných pozemků na Poděbradské (zapojena MČ, Finep)
 1. Další akce v rámci parku Zahrádky
 • Kulturní a společenské akce za podpory MČ i místních – dětský den, advent…
 • Participativní akce se zapojením místních obyvatel – Ukliďme Česko, výsadba a obnova zeleně, Zažít Město jinak, podpora lokálních sousedských akcí