Zeptali jsme se zástupců kandidujících stran, které v současné době nemají na radnici většinové zastoupení, jak podpoří záchranu zahrádek, ochranu zeleně i rozumný rozvoj čtvrti kolem parku Zahrádky.

Václav Vislous a Kornélia Gottmannová (Piráti) vystupovali velmi aktivně v době, kdy bylo o petici na radnici často slyšet. Celý tým Pirátů se průběžně zajímá o téma, několikrát sami pozvali zástupce petičního výboru na své schůze a chtěli vědět více detailů. Václav Vislous následně přišel s návrhem vypracování územní studie jako podkladu pro vyjasnění kapacity a koncepce zeleného centra nové čtvrti, kterou podpořili zastupitelé včetně pana starosty. Tato studie je nyní již ve finální fázi před zveřejněním ze strany stavebního úřadu.

Kornélia Gottmannová usiluje o propojení funkce zahrad s nově vznikající školou, kde z důvodu zastavění původních zahrad není pro nové školáky dostatečný venkovní prostor pro trávení volného času či dokonce možnost zahradničení či jiných venkovních aktivit (dílny, vyrábění z přírodních materiálů, kultivace okolí školy samotnými dětmi). Václav Vislous, kandidát na starostu za Piráty, se nám písemně vyjádřil k tématu zahrádek a možnosti jejich záchrany takto:

„Osud parku Zahrádky, respektive zahrádkářské kolonie na jeho okraji, bude výstavní skříní toho, jak se nový starosta dokáže vypořádat s minulostí. Ta totiž přisoudila tomuto místu úděl stavebního pozemku, což se nedá jednoduše zvrátit. Nemohu garantovat, že sen o jejich záchraně nakonec skončí úspěšně, ale mohu nabídnout vizi, jak tuto unikátní lokalitu v maximální míře zachovat.

Na prvním místě musí být dialog. Městská část v ní hraje bohužel jen vedlejší roli, protože finální rozhodnutí vždy stvrzuje buď magistrát, anebo investor. Rolí starosty Devítky je tak stát se silným moderátorem, který aktivně zaštítí dialog pro všeobecně uspokojivé řešení.

Investor má celou řadu projektů napříč hlavním městem a má zájem o dobrou spolupráci s Prahou, proto je jisté, že v případě získání adekvátní kompenzace nebude na stavbě trvat.

Hlavní město zase potřebuje slyšet od Prahy 9 silné argumenty, proč Zahrádky zachránit. Tady je hlavní úkol zastupitelů v čele se starostou. Základem by měla být vize toho, jak by mělo území fungovat do budoucna a že jeho zachování bude mít pro tuto konkrétní lokalitu větší přínos než řešení bytové krize formou pár desítek nadprůměrně drahých bytů. Proto jsem téměř před rokem inicioval vznik studie, která by mohla taková řešení nastínit. Pokud se k tomu doplní vize, pohled a argumenty místních lidí, kteří dlouhodobě vytvářejí detailní argumentář pro jejich zachování, můžeme předstoupit před zástupce hlavního města Prahy společně jako partneři.

V druhé řadě by měla nastoupit bilaterální jednání městské části s investorem. Devítka má v tomto omezenější možnosti i rozpočet, a proto zde bude náročnější najít případnou politickou shodu pro řešení, které by mohlo být finančně náročné.

Proto je potřeba mít připravený i náhradní plán. Ten je velmi radikální, a nerad bych k němu přistupoval. Nicméně je potřeba si říci, že v případě absolutního krachu jednání, má radnice ke zvážení ještě jednu možnost. Tou je vyhlášení stavební uzávěry pro tuto lokalitu. Ačkoliv jsem přesvědčen o tom, že existuje více než dost argumentů, které umožní tento institut použít, bylo by třeba toto opatření velmi pečlivě připravit. Toto řešení nám poskytuje dodatečný prostor pro pořízení nového územního plánu v oblasti reagujícího na potřeby lokality a zdá se, že má podporu ze strany místních obyvatel. Je také možné, že v mezidobí začne platit nový metropolitní plán, který už oblast vymezuje jako zeleň.“

Kamila Matějková (Praha 9 Sobě) podporuje záměr petice za záchranu zahrad u Rokytky již od jeho počátku. Zprostředkovala pomoc a podporu zástupců Prahy Sobě na Magistrátu či v jiných čtvrtích Prahy a pomohla petičnímu výboru připravit se na interpelace.

Významnou roli sehrála minulé léto, když Magistrát měl již připravenu k podpisu smlouvu s JRD o započtení části pozemků Prahy do koeficientu zeleně, což by developerovi umožnilo zastavět plochu zahrádek intenzivněji. V té době tedy velmi pomohla přítomnost zástupců Prahy Sobě na Magistrátu (např. pan Zeman z VURM). Společně s p. Václavem Vislousem (Piráti) se nakonec podařilo podepsání této smlouvy zrušit. Velmi oceňujeme schopnost různých politických stran se spojit v tak důležité chvíli.

Praha 9 Sobě má ochranu zeleně a okolí parku Zahrádky jako jednu ze svých priorit volebního programu. Celý tým Prahy 9 Sobě je premanentně v kontaktu s petičním výborem a místními aktivními obyvateli a proaktivně se zajímá o vývoj v rámci této čtvrtě, nejen z pohledu záchrany zahrádek. Z jejich strany zazněl příslib, že otevřeně prodiskutují s Klášterem Dominikánů (majitelem zastavitelných zahrádek ČSZ 99) rozšíření parku Zahrádky pro potřeby narůstající čtvrti a jejích obyvatel.

Dále prověří v součinnosti s majiteli možnost změny tohoto území ze zastavitelného na zeleň s cílem zpřístupnění pozemků, proměny v relaxační zónu s přírodními prvky, možnostmi pikniku, grilování a komunitního zahradničení.

Zároveň iniciuje vypracování studie pro území parku Zahrádky a jeho okolí, což by mělo přinést více jasno do využití této plochy v souladu s potřebami a prioritami rozvoje. Celý program týkající se rozvojové čtvrti lze najít zde:

https://prahasobe.cz/praha9sobe/program/#liben-vysocany-hloubetin

Vize pro zahrádky Piráti a Praha 9 Sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *