Od počátku naší snahy zachránit pozemky zahrádek u parku Zahrádky jsme věděli, že jedním z kroků bude oslovení dominikánské církve jako majitele a vyvolání jednání o možných alternativních řešeních. 

Čekali jsme však na chvíli, kdy budeme mít dostatečný počet podpůrných podpisů petice. Ač takové jednání může dávat smysl oběma stranám, nebylo jisté, zda nás dominikáni přijmou. To, že se tak stalo, považujeme za vstřícný krok. Setkání s představiteli dominikánské církve proběhlo v důstojném, věcném a přátelském duchu. Pocit křivdy nelze skrýt, ale nakonec si musíme uvědomit, že jsme svým způsobem na stejné lodi – my chceme ochránit svou hodnotu a církev zase tu svou. Když se na situaci podíváme s nadhledem, obě tyto hodnoty mají obrovský přesah do širší společnosti a vzdálené budoucnosti. Navíc jsou vymáhány v mezích zákona a s respektem k pravidlům dnešní společnosti.

Když jsme stáli u klášterní zahrady a pozorovali ptáky, jimž atrium slouží jako jakási oáza v rámci okolní staré zástavby plné ruchu, uvědomili jsme si, že obě strany vlastně mají podobný cíl. Žluva, která se v tu chvíli objevila, jen ukázala na všechny paralely. V našich zahrádkách jsou totiž žluvy k vidění velmi často. Ocenili jsme, že nám byl dán prostor plně vyjádřit všechny naše obavy ze zničení zahrádek a popsat jejich obrovskou hodnotu pro naši čtvrť. Fakt, že převor dominikánského kláštera pan Filip Boháč je původní profesí architekt a dokonce pracoval jako architekt pro Prahu, nám dost usnadnila argumentaci. Nastínili jsme rovněž několik cest k zajištění potřeb všech zájmových stran, které vidíme jako reálné, a ověřili si případné překážky na straně církve. Ujistili jsme se, že všichni přítomní zástupci církve zahrádky fyzicky znají, setkání přímo na místě tedy opodstatnění nemá. Předali jsme jim rovněž v písemné formě souhrn našich argumentů a podkladů týkajících se záchrany zeleně v zahrádkách pro místní obyvatele a širší veřejnost.

Církev stojí na prahu nové éry, kdy se bude muset o sebe plně postarat, a to v jiném světě než byl ten, ve kterém vznikala. Je zřejmé, že se již pokusila hledat jiná řešení potřeby financovat svůj provoz a svěřené památky, ale ze své pozice nemá v současné době mnoho jiných možností. Smutné je, že fondy na opravy podobných památek existují a jsou využívány a celé situaci by jejich využití velmi pomohlo. Jelikož se však jedná o bohatý region Prahy, mnohé dotace se na něj nevztahují. I přesto stále vidíme cestu k řešení záchrany zeleně v zahrádkách mj. právě v získání prostředků na projekt rekonstrukce a modernizace areálu dominikánského kláštera na Praze 1 ze zdrojů chránících naše památky či podporujících kulturu a veřejné zájmy. Pokud by projekt zůstal koncipován tak, že klášter bude mít funkci veřejného kulturního a společenského prostoru, kde se na jedné půdě mohou potkávat světy různé víry, neměli bychom přehlížet, že jde o nadřazený společenský zájem.

Je nutné si přiznat, že naše společnost do podobných památek mnohdy velmi dlouho neinvestovala (v případě tohoto kláštera poslední větší rekonstrukce proběhla začátkem minulého století), zároveň v éře předrevoluční docházelo k necitlivému využívání budov, často k jejich devastaci, a ani klášter není v tomto směru výjimkou. Považujeme za etické, abychom hledali prostředky na srovnání tohoto historického deficitu v rozpočtech k tomu určených a nedopustili tak, aby kompenzace měla na svědomí, že by budoucí snad největší a plně novodobá čtvrť Prahy neměla adekvátní zelený rekreační prostor. Ten prostor navíc již existuje a není třeba ho nákladně vytvářet. Byl však v minulosti zřejmě opravdu v majetku církve, která jej využívala jako zahrady pro zajistění obživy, což bylo tehdy běžné, a tak byl, ač v jiném století, vrácen církvi zpět.

Hlavní výstup z našeho setkání bylo ujištění, že společnost JRD byla církví pečlivě vybrána a průběžně dochází k otevřenému sdílení informací mezi oběma stranami. Pro nás je tedy efektivní dále jednat primárně s developerem a zároveň s příslušnými kompetentními úřady a zastupiteli.
Přikládám informace o klášteře na Praze 1 a jeho plánované rekonstrukci a také reportáž o opraveném klášteře dominikánů v Českých Budějovicích, kde evropské fondy pokryly většinu nákladů.

https://temata.rozhlas.cz/promena-dominikanskeho-klastera
https://www.bcb.cz/znovuotevrene-brany-pozvani-na…/
https://www.facebook.com/watch/?v=292419322478937

Setkání s dominikány…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *