Nebylo by skvělé mít jednu velkorysou průmyslovou dominantu umístěnou přímo naproti metru Kolbenova?

Budova umístěná na takto exponovaném místě by dokonale vytvářela tzv. genia loci, a to na dohled od stanice metra s příznačným názvem “Kolbenova”. Zároveň by se skvěle hodila pro všestranné využití a doplnění nebytových reprezentativních funkcí a veřejné vybavenosti, kterou tato lokalita zatím postrádá.

Spousta z nás chodí kolem téhle krásky každý den bez povšimnutí. Slévárna AGMA z roku 1928 je poslední budovou ČKD, která stále plní svou průmyslovou funkci – slévání barevných kovů. Tušili jste, že je schovaná za vysokou zdí přímo naproti výstupu z metra Kolbenova?

Co stane, až hala jednou doslouží?

Nejspíše se nad ní ale stahují mračna, protože aktuálně se na půdě magistrátu rozhoduje o schválení podnětu na změnu územního plánu ze strany MČ Prahy 9 na zvýšení koeficientu zastavitelnosti v tomto území z G na I, což zvýší hodnotou pozemku pro developery a bude lákat k demolici haly.

Moc bychom si přáli, aby se tak nestalo a mohla se naplnit vize z diplomové práce Ing. arch. Alexandera Kurice – vdechnout továrně nový život v podobě společensko-obchodního centra. Rozvojové Vysočany s budoucími více než 40 000 obyvateli by si takovou unikátní a hodnotnou veřejnou budovu rozhodně zasloužily. Proto jsme reagovali na podnět ke změně územního plánu dopisem členům VURM a později také oslovili komisi pro rozvoj území P9. Celý text najdete ZDE.

Zúčastněte se komentované procházky pořádané komunitním centrem Colben centrum a spolkem Rokytka žije, a to 21.5. od 18 hodin, sraz je na Nám. OSN. Více v naší události v kalendáři nebo ve FB události centra. Registrace na akci je možná přes webové stránky.

Při nedávné participativní procházce s architekty nové rozsáhlé územní studie pro rozvojové Vysočany bylo toto téma velmi diskutované a myšlenka zachování haly a její zakomponování do okolní zástavby získává stále větší podporu i ze strany politků.
Považujeme jakoukoli snahu o zachování byť částečné architektonické hodnoty této haly v rámci okolí metra, odkazujícího se právě na zakladatele ČKD, za projev úcty k naší historii, obzvláště té průmyslové spojené s ulicí Kolbenova.

Jak by mohlo vypadat okolí stanice metra Kolbenova? 

Na obrázku dole je vidět příklad velmi zdařilé koncepce konverze historické haly AGMA a její konverze na společensko-obchodní centrum, kterou načrtl ve své práci architekt a urbanista Ing. arch. Alexander Kuric.

Při několikapatrové výšce historické haly v případě multifunkčního využití na ploše, kterou zaujímá, lze docílit slušné kapacity zajímavě využitelných ploch, které jistě předčí možnosti jednoho výškového domu navíc o zlomkovém půdorysu. Pokud Vás návrh architekta nadchl, jeho studie je veřejně dostupná.

Současný návrh ze strany MČ Praha 9 vychází z varianty, která s halou nepočítá:

Na obrázku vidíte podklady pro podnět ke změně územního plánu areálu severně od ulice Kolbenova (vedle AFI). V pravém dolním rohu při ul. Kolbenova jsou navrženy 3 výškové budovy, dvě z nich v místě dnešní haly Agma.

Místní navrhují, aby byl jeden výškový dům posunut více vpravo a místo druhého z domů byla zachována hala s odpovídající (či zřejmě i větší) kapacitou, ale naprosto unikátním charakterem zapadajícím do kontextu industriální historie lokality, z níž toho už mnoho nezbylo.

Mrzí Vás, že naše čtvrť rychle ztrácí svou historickou paměť a genia loci?

Chcete udělat něco pro to, aby se tak nedělo?  Pojďme se propojit! 

1) Dorazte 21.5. na komentovanou procházku Toulky devítkou – Katedrály novověku, kde bude prostor se o příběhu a osudu AGMY i dalších vysočanských hal dozvědět více.

2) Zanechte nám na sebe kontakt přes formulář, abychom Vás mohli informovat až budeme vědět více k hale AGMA a situaci ohledně výstavby kolem Metra Kolbenova. 

3) Oslovte členy komise a výboru a požádejte je o podporu myšlenky záchrany haly.

4) Napište na mail spolku Rokytka žije, který má jednu z dlouhodobých priorit právě ochranu industriální minulosti rozvojové čtvrti Prahy 9, a dozvíte se, co je v danou chvíli nejvíce aktuální.