S přibývajícími obyvateli a rostoucím počtem návštěvníků rekreační zóny u Rokytky obzvláště v letním období postupně sílí již dlouho probíhající debaty místních obyvatel s radnicí Prahy 9 týkající se zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v slepé oblasti U Elektry sloužící jako jediná přístupová cesta k rezidencím se zhruba tisíci byty.

Denně (a obzvláště o víkendu) tudy projdou či projedou na kole stovky i tisíce lidí mířících nejen k rezidencím, ale také do hojně navštěvovaného parku Zahrádky a nově také do místní Základní školy Elektra.

Spolek Rokytka žije podporuje intenzivní jednání o budoucí podobě ulic a parku, řešeních problematických aspektů a bezpečnostních opatřeních.

Rezidenční ulice Nepelova, Modrého a Sousedíkova vznikly stejně tak jako ulice U Elektry na území původních zahrádek a okolních již příliš nevyužívaných objektů. Přestože již v době budování ulic bylo zřejmé, že v místě vznikne centrální park v meandru oblíbené říčky Rokytky a vzniká zde tedy hlavní pěší (v noci osvětlená) promenáda nové rozvojové čtvrti, podoba a řešení prostupu územím se tomuto charakteru ani zdaleka nepodobá.

Je obrovská škoda, že v době projektování domů i ulic nemělo město jasný koncept rozvoje a nechalo řešení přístupových cest spíše na ne příliš zodpovědném developerovi. Dnes je již úprava náročná jak koncepčně tak finančně, i přesto je možností na změnu k lepšímu na stole dost.

Foto z roku 2011 (před výstavbou silnice i okolní zástavby).

Celá zóna má omezenou rychlost na 30 km/hod, což je sice velmi dobré opatření, ovšem nedodržují ho ani ti slušnější řidiči. Proč? Relativně prudce svažitá, rovná a dlouhá příjezdová silnice bohužel přirozeně navyšuje rychlost, jejíž omezení vyžaduje ze strany řidiče aktivní brždění. Každý přeci ale spěchá domů, že?

Prudká a klopená zatáčka na konci ulice U Elektry do ulice Modrého vede k špatně viditelnému a značenému přechodu pro chodce směrem do parku. I proto již dlouho navrhujeme vytvoření zóny mezi školou (ul. Sousedíkova) a centrem parku, která by odpovídala frekvenci chodců, hlavně dětí.

Dodržován není ani zákaz zastavování a už vůbec zákaz stání mimo vyhrazená místa, a to především v ul. I. Hlinky (v parku Zahrádky) a v ul. Modrého.

Připojení nově vzniklé ulice I. Hlinky v souvislosti s bytovou výstavbou u parku Zahrádky bohužel přineslo další problematické aspekty a zhoršení bezpečnosti přímo v rekreační zóně. Návštěvníci parku zde vytrvale hledají místa k parkování, která jsou velmi omezená, a tak auta stojí, kde se dá (včetně oblasti přechodu pro chodce a obratiště). Spolek Rokytka žije se v době výstavby pokoušel apelovat na radnici, aby byl povrch i koncept ulice přizpůsoben frekvenci chodců pohybujících se po parku, ale bohužel neúspěšně. V době výstavby už byla minimální šance bez vůle všech stran podobu ulice změnit.

Částečné omezení vjezdu do parku a zpomalení aut projíždějících zatáčkou sloužící jako přístup do parku pro pěší (přechod je bohužel stranou), je snad již v procesu příprav ze strany radnice. Ulice je zároveň využívána k odvozu odpadu z bytových domů a jako přístup k zahradnické firmě.

Dalším velmi nevítaným nešvarem zhoršujícím průjezdnost i přehlednost ulic je každodenní stání desítek aut mimo vyhrazená stání, v zákazu zastavování i na tzv. žlutých čarách, což v celé zóně není povoleno z důvodu zhoršení průjezdnosti k bytovým domům, a to i pro složky IZS. Obratiště bývají také často obsazena parkujícími auty. Již v minulosti zde vozidlo IZS k domům nemohlo projet, a proto je vymáhání dodržování parkování na určených místech ožehavým každodenním tématem. Nejnáročnější tu bývají hlavně víkendy, kdy navíc na protější straně ulice U Elektry probíhají Bleší trhy, jejichž návštěvníci zde také hledají možnosti k parkování.

Nová škola má před vchodem parkoviště sloužící i jako obratiště a v přízemí také rozsáhlé garáže. To vytváří především v ranních a odpoledních hodinách zvýšený provoz ve slepé ulici zakončené vjezdem do garáží rezidencí. Jedna ze vstupních branek školy navíc nevede na chodník, ale přímo do silnice. Rodiče upozorňují opakovaně na to, že auta na přechodu ohrožují chodce. Radnice zatím pro omezení provozu neučinila odpovídající kroky a nechává další postup zatím na vedení školy. Místní volají pro zavedení tzv. „školní ulice“, tedy omezení vjezdu jen na rezidenty minimálně v době před začátkem vyučování. Zdá se, že tato myšlenka postupně získává přízeň i ze strany radnice. Je důležité, aby projekt dalších dvou plánovaných školních budov maximálně zohlednil bezpečnost dětí.

Přestože škola stojí přímo pod páteřní cyklostezkou, od jejího otevření před necelým rokem stále nebylo vyřešeno umístění cyklostojanů. Zatím mají tedy místo přímo ve vozovce vedle chodníku vedoucímu ke škole. Děti tak nejsou chráněny před projíždějícími auty.

Škola zatím umístění kol a koloběžek nevyřešila (údajně je řešení v procesu). Zdá se však jednoduché – vyhradit pro kola parkovací stání na parkovišti před školou nebo uvnitř garáží.

Nárazovou zátěží přístupové cesty k parku i škole, obzvláště v křižovatce ul. U Elektry a Modrého je také dopravní obslužnost nedalekého rugby klubu u Rokytky.

Naším cílem je, aby sportovci měli komfortní možnost parkování i přístup k hřišti ze strany od Kolbenovy ulice v rámci areálu Pragovky. Potřebujeme však podporu radnice a pomoc s vyjednáním podmínek s majitelem areálu. Parkovacích ploch v Pragovce i v přilehlých ulicích kolem rugby zatím dost. 

Zatím se nedaří omezit vjezd k Rokytce ani zmenšit počet parkovacích míst u lávky k hřišti. Před nedávnem bylo parkoviště naopak rozšířeno, částečně na úkor travnaté plochy v ovocném sadu.

Co už se povedlo změnit?

Díky podpoře radního pro dopravu MČ Praha 9 došlo na náš opakovaný podnět k instalaci zábran pro vozidla parkující u chodníku v ul. U Elektry. Často nebylo možné vůbec po chodníku projít.

Další úpravy jsou v procesu a my doufáme, že výsledek brzy zveřejníme.

Pokud chcete ovlivnit, jakou bude mít oblast U Elektry podobu, můžete se zapojit do debaty a podpořit již probíhající iniciativu místních sousedů. My si každopádně přejeme, aby se tu chodci cítili bezpečně a řidiči si byli vědomi toho, že vjíždějí do zóny, kde zkrátka i v budoucnu bude chodců víc než aut a musíme se naučit to respektovat.

Pokud máte své nápady, jak můžeme ulici U Elektry i další navazující ulice upravit, napište nám na e-mail spolek@rokytkazije.cz nebo do komentáře.

Máte-li připomínky k jiným místům v rozvojové čtvrti, která by si zasloužila pozornost, neváhejte se nám ozvat. I my registrujeme mnohá lokální témata, která na své řešení ještě čekají. 

Bezpečně ulicí U Elektry domů, ke škole i k hřišti v parku Zahrádky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *