Společnost Metrostav Development zveřejnila 11.11. 2021 na plánovaném setkání s veřejností v místě areálu betonárny svůj záměr výstavby, která by měla začít zhruba za 3 roky (dle průběhu všech řízení).

NEZAPOMEŇTE PŘIDAT SVÉ KOMENTÁŘE A PODNĚTY PŘÍMO NA STRÁNKY PROJEKTU – DO KONCE LISTOPADU!!!

https://revitalizacebetonarny.cz/

Nyní je ten správný čas vyslovit názor. Později bude těžší prosadit zájmy místních obyvatel i celé čtvrti.

Projděte si názorné zobrazení řešení a jeho základní koncepční principy:
🏢využití území je částečně omezeno elektrickým vedením, pod nímž lze umístit jen velmi málo funkcí
🏢intenzivní zajištění průchodů a propojení nyní těžko prostupné oblasti
🏢oblast je neprůjezdná a klidná, vjezdy do garáží jsou v zadní části domů, prostor směrem k Rokytce je klidový a přístupný
🏢developer akceptoval přání místních zachovat přírozený charakter zeleně na svahu pod cyklostezkou směrem k říčce, navrhuje pouze přístup do údolí přes architektonicky pojaté schodiště s možností trávení volného času – posezení
🏢část domů navazujících na starou zástavbu Hloubětína (východně) je ve stylu této zástavby – menší výška, tvar… což byl požadavek zástupců obyvatel této části Prahy 14.
🏢ostatní domy směrem k Rokytce, ačkoliv jde o výstavbu nad svahem údolí, je navržena s výškou 15 pater, přestože jde o podstatné převýšení stávajících budov. Developer argumentuje, že je třeba volit mezi vyšší zástavbou s větší plochou veřejného prostoru kolem domů nebo naopak. Při setkání však spíše prezentoval myšlenku výškových budov jako jedinou možnou
🏢návrhu bohužel chybí vizualizace výškových budov v kontextu s okolím, což se jeví spíše jako záměr vzbuzující nedůvěryhodnost
🏢ačkoliv jde o primárně multifunkční území (dle územního plánu nejde o území obytné, jako např. Suomi, ale obecně smíšené, což znamená v praxi větší podíl jiných funkcí než bytových), v návrhu se to nejeví dostatečně reflektováno (pouze v části parteru jsou menší obchodní jednotky a plánováno je velmi malé bistro mimo budovy)
SV = Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinací monofunkčních staveb pro bydleni, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území (hlavní využití). (Dle dřívější verze územního plánu byla část území v režimu SP, tedy sport). IZ je kód pro izolační zeleň.
Výškový koeficient udávající možnou zastavěnost metry čtverečnými plochy (více pater/menší prostor, méně pater/větší prostor) je G, což je stejný koeficient jako bližší část sídliště Suomi (původní koeficient F byl na části území navýšen na G).
Navazující výstavba pod svahem u Rokytky (FINEP – Nová Elektra) má v této části koeficent E, čili nižší, a výstavba dále od řeky, zde zatím byla na celé ploše schválena v koeficientu H, tedy o jeden stupeň vyšší).

Revitalizace betonárny v Hloubětíně u cyklostezky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *